8 Kasım 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi


 08 Kasım 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulunun 08.11.2021 Pazartesi günü saat 14.30’da Güllük Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:56 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonunda yapacağı KASIM Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ait gündemdir.

- Yoklama ve Açılış  

GÜNDEM

1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2021 tarih ve 14078 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/245 sayılı kararı ile yapılan “2022 Yılı Su ve Atıksu Tarifeleri ile Uygulama Esasları” nın onaya sunulması,

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2021 tarih ve 13630 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 12.10.2021 tarih ve 2021/234 sayılı kararı ile yapılan “Geçici İşçi Vizeleri Cetveli” nin onaya sunulması,

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 15.10.2021 tarih ve 13962 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/241 sayılı kararı ile yapılan “Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” nin onaya sunulması,

4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 15.10.2021 tarih ve 13968 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/243 sayılı kararı ile yapılan Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemleri ile ilgili olarak; Mahkemeler, İcra Daireleri, Doğalgaz ve Elektrik kurumları ile ilgili kamu ve özel kurumlara hitaben düzenlenecek Teminat Mektupları, çeşitli mal ve malzemelerin yurtdışından temini için açılacak akreditif işlemlerinde ve diğer muhtelif kurum ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kamu veya özel bankalardan 60 ay vadeye ve 31.12.2022 tarihine kadar 20.000.0000,00 TL (YirmiMilyon) tutara kadar nakdi ve gayrinakdi kredi kullanılması, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile iştirakleri olan Adasu Enerji A.Ş. ve Akım Enerji A.Ş.' nin yukarıda sayılan işlemlerde birbirlerine çapraz kefil olabilmeleri ve söz konusu işlemlerin yürütülmesi hususunda SASKİ Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusunun onaya sunulması,

5- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.09.2021 tarih ve 12627 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 28.09.2021 tarih ve 2021/226 sayılı kararı ile yapılan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği” nin onaya sunulması,

6- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 13.10.2021 tarih ve 13825 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/236 sayılı kararı ile yapılan “SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” nin onaya sunulması,

7- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2021 tarih ve 14069 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/247 sayılı kararı ile yapılan “2022-2026 Yılları Stratejik Planı” nın onaya sunulması,

8- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 18.10.2021 tarih ve 14069 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/246 sayılı kararı ile yapılan “2022 Yılı Performans Programı” nın onaya sunulması,

9- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 15.10.2021 tarih ve 13969 sayılı yazısına istinaden, ön incelemesi SASKİ Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 2021/242 sayılı kararı ile yapılan “2022 Yılı Bütçe Tasarısı, 2023 ve 2024 Yılları Tahmini Bütçe” sinin onaya sunulması. 

DİĞER DUYURULAR