Tarihçe


Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ve Denetim birimlerinden meydana gelir. ADASU ismi, 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şeklinde 13.02.2011 tarih 27845 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanarak değiştirilmiştir.

 

30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır.

4.878 Km2 alanda, 16 ilçe ve 665 Mahalle olmak üzere 31.12.2017 tarihi itibariyle toplamda 990.214 nüfus ile 444.810 aboneye hizmet verilmektedir.
 

 
Eski Genel Müdürler
 

Ali KAYA 
1962 yılında Çaykara'da doğdu. 1986 yılında İller Bankası'nda İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Daha sonra 1996 yılında Başmühendis, 1997 yılında Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2002 yılında ADASU Genel Müdürlüğü görevini yapan Kaya, 2003 yılında İller Bankası'na Genel Müdür Yardımcılığına naklen atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 
Naim ÇELİKEL 
1948 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1968 yılında Adapazarı İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldu. 1978 yılında İstanbul İslam Enstitüsünü bitirdi. 1970-1976 yılları arasında Sakarya ve İstanbul müftülüklerinde görev yaptı. 1977-1978 yıllarında Adapazarı Müessesesi Treyler Fabrikası İşletme Müdürlüğü ve Adana Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinde görev yaptı. 1978 ile 1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Fakülte Sekreteri, Uzman, Şube Müdürü ve Okutmanlık görevlerinde bulundu. 2003-2005 yılları arasında ADASU Genel Müdürü olarak görev yaptı ve emekli oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır​

Konu ile İlgili Diğer İçerikler