İlk Abonelik İşlemi


İlk abonelik işlemleri için belirtilen evraklarla birlikte SASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri  Servisimize müracaat edilmelidir. Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen ya da noterce hazırlanan vekaletname ile belirlenen vekilin başvurması gerekmektedir.  Başvuru sonrasında aboneliğin talep edildiği adreste yapılan abone kontrolü neticesinde 2 gün sonra abone olacak kişinin tekrar Abone Servisine müracaatı sırasında abonelik ücreti tahsil edilir ve sözleşme imzalanır. Abonelik başvurusu yapan kişinin sayacı yok ise abone sayacını kurumuzdan ücret karşılığında alabilir.​
Gerekli Evraklar
Abone Tipi İstenen Evraklar
 
Konut Aboneliği
• İskân (Yapı Kullanım İzin Belgesi) Aslı ve Fotokopisi
• Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi
• Kimlik Fotokopisi
• Sayaç Numarası
 • Komşu Abone Numarası
 
İşyeri Aboneliği
• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)
• İmza Sirküleri
• Yetki Belgesi
• İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi)Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi
• Sayaç Numarası
 • Komşu Abone Numarası
 
Şantiye Aboneliği
 - İnşaat Abonelik Şartları (Gerçek Kişi)
• İnşaat Temel Ruhsatı- İnşaat (Yapı) Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
• Proje Onay ve Kanal Bağlantı Ücreti Ödenmiş Makbuzu-Sistem Kontrolü
•İnşaat (Yapı) Ruhsatı Sahibinin Kimlik Fotokopisi                                            • Komşu Abone Numarası
- Şantiye-İnşaat Abonelik Şartları (Tüzel Kişi)
• İmza sirküleri (Noter Onaylı)
• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)
• Şirket Yetkilisi kimlik Fotokopisi
• Yetki Belgesi
• İnşaat (Yapı) Ruhsatı Sahibinin Kimlik Fotokopisi
• İnşaat Temel Ruhsatı- İnşaat (Yapı) Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
Proje Onay ve Kanal Bağlantı Ücreti Ödenmiş Makbuzu-Sistem Kontrolü
 • Komşu Abone Numarası
 
Sanayi Aboneliği
• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)
• İmza Sirküleri
• Yetki Belgesi
• İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi)
• Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi
• Sayaç Numarası
 • Komşu Abone Numarası
 
Resmi Kurum Aboneliği 
• Abonelik Talep Yazısı
• İskân (Yapı Kullanım İzin Belgesi) Aslı ve Fotokopisi
• Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Yetki Belgesi
• Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi
 • Sayaç Numarası
 • Komşu Abone Numarası
Park-Bahçe Aboneliği  ​• İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın Şebekeye Uygunluk Görüşü
• Gereken Hallerde Alan Krokisi
• Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Kiracı ise kira kontratı
• Kimlik Fotokopisi
• Bahçe üzerindeki yapının sürekli ikametgâh olarak kullanılmaması, bina içerisinde su tesisatı bulunmaması, diğer abone gruplarınca tanımlanan şekilde su kullanımı yapılmaması şartının sağlanması
Ksub Aboneliği (Kuyu Suları İçin) • Tapu Aslı ve Fotokopisi
• Kimlik Fotokopisi
• Sayaç Numarası
• Komşu Abone Numarası
 • Osb’ler için protokollerinde belirtilen diğer evraklar​​

NOT :
  • Sanayi Abonelerinin Depozito ücretleri Genel Müdür Yardımcısı tarafından belirlenmektedir.
  • Şantiye abonelerinin depozito bedelleri yönetmelik gereği yapı ruhsatında belirtilen m2 hesabına göre belirlenmektedir.
  • Kuyu suyu aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilen tarifelerin 1/3 tutarındadır.
  • Resmi kurumlardan depozito ücreti alınmamaktadır.
  • Dernek aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilmiş olan konut tarifeleri üzerinden yapılmaktadır.