Sapanca gölünden 1800 lük CTP isale hattı ile beslenen Hızırilyasiçmesuyu arıtma tesisinin kapasitesi 277000 m3/gün’dür..Hızırilyas arıtma tesisi, Merkez, Erenler, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Arifiye ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Arıtma tesisi diğer geleneksel içme suyu arıtma tesislerinden farklı bir teknoloji ile dizayn edilmiş ve ekonomik açıdan bir çok avantajları da beraberinde getirmiştir. Teknolojinin getirdiği verimlilik sebebiyle, özellikle enerji ve kimyasal giderlerinde ciddi derecede tasarruf sağlanmaktadır.

İçmesuyu arıtma tesisi geleneksel arıtma tesislerinden farklı olarak 350 m3/saat kapasiteli 33 adet modüler tankdan oluşmaktadır. Adsorbsiyon ve filtrasyon bölümlerinden oluşan arıtma tankları otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Tesiste yumaklaştırıcı olarak Al2So4 (Alüminyum sülfat) ve polimer kullanılmaktadır.Arıtma tesisini oluşturan tüm tankların arıtma verimleri tek tek anlık olarak izlenmekte çıkış suyu kalitesinin stabil kalması sağlanmaktadır.
Filtre malzemeleri seçilirken, su içerisinde 10-20 mikron partikül boyutuna kadar maddelerin tutulması düşünülmüş  ve kimyasal açıdan stabil malzemeler tercih edilmiştir.

Tesisi besleyen suyun dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığının direktifleri çerçevesinde gaz klor kullanılmaktadır.  Tesisin verimli çalışması dolayısı ile dezenfeksiyon yan ürünleri yok denecek kadar az meydana gelmektedir. Gaz klor dozajlanması sonucu oluşan dezenfeksiyon yan ürünleri (THM) ile birlikte ağır metaller ve diğer su kalite parametreleri laboratuarlarımızda günlük olarak izlenmektedir.

Bahar aylarında Sapanca gölünde meydana gelen alg patlamaları dolayısı ile bozulansu kalitesininiyileştirilmesi için aktif karbon dozaj sistemleri kurulmuştur. Aktif karbon koku ve tat problemlerini oluşturan kimyasalları bünyesine hapsetmektedir. Aktif karbon, arıtma tesisinde filtrelerde tutularak sudan uzaklaştırılmakta ve su kalitesinin yükselmesi sağlanmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ