Müteferrik İçmesuyu Kesin Projeleri

İlgili Müdürlük SASKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 3 Nisan 2018 Salı
Telefon & Faks -
E-Posta
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri

DOKÜMANLAR

Müteferrik İçmesuyu Kesin Projeleri
(0 KB)