TM 1

Adapazarı’nın su ihtiyacını karşılayan Çark Deresinin kirlenmesinden sonra İller Bankasınca 1.İsale Hattı projelendirilip 1967 – 1973 yılları arasında yapılmıştır. Proje debisi 425 lt/sn.’dir. 1. su alım ağzı kıyıdan 760 metre açıkta olup ∅750mm Çelik boruyla TM1’in keson kuyusuna gelmektedir. Keson Kuyusuna cazibe ile gelen su ( 3 asıl + 2 yedek ) dikey milli motopomplarla 122 metre kotundaki ve 1100 metre mesafede bulunan Esentepe deposuna (1250m3) terfi edilmektedir. Esentepe deposundan ∅700 mm. AÇB borularla 8000 metre mesafede olan Maltepe deposuna (5000 m3) cazibe ile gelmektedir. Esentepe deposu ile Maltepe deposu arasındaki isale borusu AÇB (ND5,7,10)’dir. Maltepe deposundan şehir şebekesine su cazibe ile verilmektedir. 100 m3’lük ayaklı kuleye 2 Ad. 50HP’lik motopomplarla su basılmakta ve bu depodan Hızırtepe ve Maltepeye cazibe ile su verilmektedir. TM2’nin yapılmasıyla ömrünü tamamlayan TM1 iptal edilmiştir.

TM 2

Şehrin su ihtiyacının artması ve 1. İsale hattının yetersiz gelmesinden dolayı 1984-1986 yılları arası 2. su alım ağzı, Terfi merkezi ve İsale Hattı yapılmıştır. Su alım ağzı kıyıdan 760 m. açıkta olup ∅1200 mm. Çelik boru ile TM2’nin kesonuna gelmektedir. Buradan (6 asil+2 yedek) Dikey milli motopompla 122 metre kotundaki ve 1100 m. mesafedeki Esentepe deposuna (5000 m3) terfi edilmektedir. Buradan ∅1200 mm.’lik borularla (AÇB+ÇB) 8000 metre mesafedeki Maltepe depolarına (15000 m3)’lük cazibeyle gelmektedir. Maltepe depolarından şehir şebekesine su cazibe ile verilmektedir. TM3’ün yapılmasıyla ömrünü tamamlayan TM2 iptal edilmiştir.


TM 3

2. İsale Hattının şehrin su ihtiyacına yetersiz gelmesi ve depremde zarar görmüş olmuş sebebiyle 2000-2011 yılları arasında 3. Su alım ağzı, terfi merkezi ve isale hattı yapılmıştır. Su alım ağzı kıyıdan 1176 m açıkta bulunmakta ve 2 adet ∅1600mm CTP boru ile TM3 keson kuyusuna gelmektedir. Buradan (6 adet) dikey milli motopompla ∅2200 mm boru ile 1480 m mesafedeki Esentepe deposuna (3000 m3) terfi edilmektedir. Buradan ∅1800 mm. boruyla 6650 m’deki Hızırilyas deposuna (10000 m3) cazibeyle alınmaktadır. Buradan ∅1400 mm CTP boruyla 2500 m mesafedeki Maltepe depolarına cazibeyle alınmakta, buradan şehir şebekesine verilmektedir.
 Ayrıca şehrin kesintisiz su teminini garanti altına almak için 2011-2015 yılları arasında Ø1600 mm çelik boru ile 4.isale hattı yapılarak devreye alınmıştır. 4. isale hattıyla 450m uzunluğunda yeni bir tünel inşa edilerek su Hızırilyas  (10000 m3) deposuna terfi edilmektedir.

İlgili Diğer Başlıklar