2017-2021


SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2021 STRATEJİK PLANI
SUNUŞ 
 
Her geçen gün stratejik önemi artan “su”,
insanoğlu için daha da vazgeçilmez olmaya devam etmektedir. Günümüzün kısıtlı şartlarında arz-talep dengesinde talebin artarak devam etmesi su yönetiminin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır. SASKİ olarak stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde sürdürdüğümüz kurumsal yaklaşımımızı aynı şekilde devam ettirmekte ve bu anlayış doğrultusunda 2017-2021 dönemi için üçüncü stratejik planımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Yeni plan dönemimizde; “Sudan taraf olarak, insan, çevre, bilgi ve teknoloji odaklı, sürdürülebilir bir su yönetimi ve kültürü oluşturmak” şeklinde geniş bir katılımla ve ortak bir akılla belirlediğimiz yeni misyonumuz doğrultusunda hareket ederek, “Su ekosistemine öncelik veren bir yaklaşımla sürdürülebilir su yönetişimi sağlayan, stratejik ve operasyonel düzeyde ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı veren, kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren, değer üreten, bilgi ve teknoloji odaklı, yenilikçi ve öncü bir kurum olmaktır.” vizyonumuza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilir su yönetimi, bütünsel çevre yönetimi, bilgiye dayalı yenilikçi kurum kültürü, kurumsal yönetişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi olmak üzere 5 ana amaç ve bu amaçlara ilişkin hedef ve göstergeler ekseninde oluşturulan stratejik plan; iç ve dış tüm paydaşlarımızı süreçlerimize dahil ederek, fikir ve görüşlerini alarak, kurum içinde birçok personelimizi çalışmalara bizzat katarak, beklenti ve ihtiyaçlar önceliğinde katılımcı bir anlayışla oluşturulmuştur.  
Önümüzdeki beş yıllık süreçte alternatif su kaynaklarını oluşturup Sakaryamızın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için her türlü önlemleri almaya ve gerekli yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Akçay Barajı ve isale hatları, Çamdağ Barajı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Ballıkaya Barajı projeleri ile kentimizin gelecekteki su ihtiyacı önemli oranda karşılanmış olacaktır. Enerji konusunda da su ve kanalizasyon idarelerine öncülük yapan SASKİ, gerçekleştirilen yatırımlarında enerji üretilmesi ve alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması konusunda çalışmalarına aynı hızla devam edecektir. İhtiyacı olan bölgelerin içmesuyu ve kanalizasyon yatırımları da öncelikler ve bütçe doğrultusunda bir bir hayata geçirilmeye devam edilecektir.

SASKİ, Ar-Ge ve inovasyon konusunda yapmış olduğu çalışmaları arttıracak, insan bağımlılığını en aza indiren ve iş verimliliğini optimize eden uygulamaları hayata geçirerek Endüstri 4.0 konusunda gerekli entegrasyon ve uyum çalışmalarını hızla tamamlayacaktır.

Stratejik planımızın oluşturulması aşamasında katkılar sunan, başta Genel Kurul Üyelerimiz olmak üzere tüm dış paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, çalışmalara bizzat iştirak eden stratejik planlama çalışma grubu üyelerine ve stratejik planlama ekibi üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, stratejik planımızın Sakarya’nın geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
 
 
Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ GENEL MÜDÜRÜ

Konu ile İlgili Diğer İçerikler