5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereği, Genel Müdürlüğümüzde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir. Etik komisyonu kurul ile işbirliği içinde çalışır.

KOMİSYON ÜYELERİ
 
Başkan
Cevat MALÇOK
Genel Müdür Yardımcısı
İletişim: cevat.malcok@sakarya-saski.gov.tr
 
Üye
İlknur TURAN
I. Hukuk Müşaviri
İletişim: ilknur.turan@sakarya-saski.gov.tr
 
Üye
Hakan BEKAR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
İletişim: hakan.bekar@sakarya-saski.gov.tr
 
Etik Mevzuatı: http://www.etik.gov.tr/etik-mevzuati/
Etik Rehber: 
http://etik.gov.tr/etik_rehberi.pdfİlgili Diğer Başlıklar