Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ve Denetim birimlerinden meydana gelir. ADASU ismi, 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şeklinde 13.02.2011 tarih 27845 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanarak değiştirilmiştir.
 
30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır.

İlgili Diğer Başlıklar