MİSYONUMUZ
“ Sudan taraf olarak, insan, çevre, bilgi ve teknoloji odaklı, sürdürülebilir bir su yönetimi ve kültürü oluşturmak. ”
 
VİZYONUMUZ
Su ekosistemine öncelik veren bir yaklaşımla sürdürülebilir su yönetişimi sağlayan, stratejik ve operasyonel düzeyde ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı veren, kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren, değer üreten, bilgi ve teknoloji odaklı, yenilikçi ve öncü bir kurum olmaktır.

İlgili Diğer Başlıklar