5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile devamında çıkarılan mevzuat gereği, idaremiz İç Kontrol Sisteminin, Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak maksadıyla 2009-7 ve 2009-9 sayılı genelgeler ile başlatılan çalışmalar tamamlanarak; SASKİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış olup aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.
 

İlgili Diğer Başlıklar