Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde; idarelerin, Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirmeleri; beşinci maddesinde; idarelerin sundukları kamu hizmetlerinin envanterini kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlamaları;  altıncı maddesinde ise idarelerin “Kamu Hizmet Standartları Tablosunu”  hazırlayarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Sakarya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü “Kamu Hizmet Standartları Tablosu” belgesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

DOKÜMANLAR

İlgili Diğer Başlıklar