SASKİ arızalı sayaçlarınızı ücretsiz olarak değiştirmektedir. Sayacın gövdeden tahripli olması, camının kırık olması ve damga mührünün kopuk olması durumunda sayaçlar ücretli değiştirilmekte, sayaç bedeli dönem faturanıza yansıtılmaktadır.