• Aynı faturayı birden fazla ödeme kanalından ödeyen aboneler, bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze bağlı SASKİ Bölge Müdürlüklerimize müracaat ederek, mükerrer ödedikleri tutarların banka hesaplarına (özellikle IBAN numaralarını yazmaları gerekmektedir) iadesini veya bir sonraki dönem faturalarından mahsup edilmesini isteyebilirler.
  • İade yapılacak kişi ile abone kaydı bulunan kişinin aynı kişi olması gerekmektedir.