GENEL TANITIM
 
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ nin temeli 1997 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmıştır. 1999 yılında devreye alınan tesis deprem nedeniyle 1 ay işletilebilmiştir. Deprem sonrası hasar gören şehir altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi ile birlikte tesis 2003 yılında yeniden faaliyete başlamıştır.
 
1.Kademe; 2015 yılına kadar 750.000 kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.
 
2.Kademe; 2035 yılına kadar 1.625.767 kişilik bir nüfüsa hizmet verebilecek kapasiteyesahiptir.Tesisimizde; Adapazarı,Erenler, Serdivan, Arifiye, Sapanca ilçelerinden gelen evsel nitelikli atıksular arıtılmaktadır.
 
 KABA IZGARALAR
 
Atıksuyun tesise ilk giriş yaptığı bölümdür. Bu bölüme kanalizasyon sistemi ile gelen atıksuyun yanısıra yoğunlaştırma havuzlarından savaklanan su ve mekanik sususlaştırma ünitesinden çıkan sentrat suları da gelmektedir.
 
Tesis girişinde bulunan kaba ızgaralar, atıksudaki 5 cm’ den büyük parçacıkların tutulmasını sağlayarak ince ızgaraya gelecek atık yükünü azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.
 
KABA IZGARALAR
Parametre
Birim
2015
2035
Kaba Elek Sayısı
Parça
3+1
7+1
Elek Başına Kapasite
m3 / sa
5400
5400
Izgara Aralığı
mm
50
50
Elek Genişliği
m
2
2
Kanal Genişliği
m
6.5
6.5
Kontenyer Hacmi
m3
10
10
 
GİRİŞ TERFİ İSTASYONU
 
Tesisin bu bölümünde yer alan kesintisiz sarmal pomplar ile  atıksuyun kotu yükseltilerek kendi cazibesi ile prosesteki çevriminin tamamlaması sağlanmaktadır.
 
 
GİRİŞ TERFİ İSTASYONU
Parametre
Birim
2015
2035
Pompa Sayısı
Parça
3+1
7+1
Pompa Kapasitesi
m3/saat
5400
5400
Sarmal çap
mm
2650/1650
 
Şanjıman Uzunluğu
m
21.27
 
 
TOC – TN ANALİZÖRÜ
 
Giriş terfi merkezinde bulunan TOC-TN Analizörü 9 dakikada bir giriş suyundan numune alarak atıksudaki Toplam Organik Karbon ve Toplam Azot değerlerini ölçmektedir. Ayrıca sisteme entegre edilmiş olan ölçüm problarıyla giriş suyu sıcaklık, iletkenlik ve pH değerleri sürekli takip edilmektedir. Analizörde okunan değerlere göre Atıksu Arıtma Tesisi proseslerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
 
STEP İNCE IZGARALAR
 
Bu ekipman ile birlikte atıksuda bulunabilecek 6 mm'den büyük katı parçacıkların tutulması sağlanır. Böylece arıtma birimleri arasındaki boru ve vanalarda oluşabilecek tıkanıklıklar önlenmiş olur. Bu ekipmandan geçen atıksu, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine geçmektedir.
 
 
 
İNCE IZGARALAR
Parametre
Birim
2015
2035
Elek Sayısı
Parça
3+1
7+1
Izgara Aralığı
mm
6
6
Genel Elek Genişliği
m
2.25
2.25
Kanal Genişliği
m
1.8
1.8
Su seviyesi
m
1.07
1.07
Konteyner Sayısı
parça
3
6
Konteyner Kul.Süresi
Sa
24
10.8
Doldurma Kapasitesi
G
3
2.7
 
HAVALANDIRMALI KUM VE YAĞ TUTUCU
 
Fiziksel arıtmanın son bölümünü oluşturan havalandırmalı kum ve yağ tutucu havuzu, atıksu içerisindeki kum, kil ve silt gibi kolay çökelebilen inorganik maddelerin ve yağların sistemden uzaklaştırılması amacı ile tasarlanmıştır. Bu işlem ile boru, vanalarda oluşabilecek tıkanma ve pompa kavitasyonları gibi sorunlar engellenmiş olur.   Atıksu bu bölümden geçtikten sonra geri devir çamuru ile karışarak biyolojik arıtma ünitesi olan havalandırma havuzlarına gönderilmektedir.
 
 
KUM TUTUCU
Parametre
Birim
2015
2035
Tutucu sayısı
parça
2*2
4*2
Tutucu kapasiteleri
m3
535
535
Ayrışma derecesi
%
       0.12-0.2=%97       
 0.2-0.25=%100
         0.12-0.2=%95.6     
   0.2-0.25=%100
Uzunluk
m
43
43
Genişlik
m
3.3
3.3
Derinlik
m
4.15
4.15
 
HAVALANDIRMA HAVUZLARI
 
Tesis 'Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi' ile işletilmektedir. Biyolojik arıtma işleminin gerçekleşebilmesi amacıyla mikroorganizmalara gerekli oksijen, blower ünitesinden gelen havanın havuz tabanında yer alan difüzörlere aktarılması ile sağlanır. Mikroorganizmalar atıksu içerisindeki kirleticileri yeni mikroorganizma sentezi ve yaşama faaliyetleri için kullanması sağlanır.
 
Havuz içerisindeki karışım ve dolaşım işlemi havuz içerisinde yer alan mikserler vasıtasıyla sağlanmaktadır.
 
HAVALANDIRMA HAVUZLARI
Parametre
Birim
2015
2035
Tankların Hacmi
m3
150000
300000
Tank Sayısı
Parça
4
8
Tankların Derinliği
m
6.3
6.3
Volumetrik Yükleme Hızı
kgBOI5/m
0.298
0.325
Çamur Yükleme Hızı
kgBOI5/kgTS.d
0.07
0.077
 
SON ÇÖKTÜRME HAVUZLARI
 
Havalandırma havuzlarında biyolojik olarak arıtılan atıksu son çöktürme havuzlarına geçmektedir. Bu havuzlarda arıtılan atıksudaki aktif çamur dibe çökmekte,  yüzeyde kalan arıtılmış atıksu ise savaklanarak Çark Deresi' ne deşarj edilmektedir. Dibe çöktürülen çamur, tam köprü sıyırıcılar ile sıyrılarak geri devir istasyonuna gönderilmektedir.
 
 
SON ÇÖKTÜRME HAVUZLARI
Parametre
Birim
2015
2035
Su akışı
m3/sa
9363/12411/16068
19789/26619/34816
Tank Sayısı
adet
8
16
Çap
m
48
48
Toplam Yükseklik
m
4.2
4.2
Su Yüksekliği
m
3.6
3.6
Savak Taşma Hızı max
m3/sa
7.22
7.22
Taban Eğimi
Derece
5.71
5.71
Tank Hacmi
m3
7806
7806
 
GERİ DEVİR İSTASYONU
 
Atıksuyun geri devir çamuruyla karıştırıldığı ve havalandırma havuzlarına gönderildiği ünitedir. Bu ünitede geri devir çamurunun bir kısmı fazla çamur pompaları ile sistemden uzaklaştırılmak üzere yoğunlaştırma tanklarına gönderilmektedir.
 
 
GERİ DEVİR İSTASYONU
Parametre
Birim
2015
2035
Geri Devir Çamuru Max. hacim
m3/sa
13500
27000
Pompa Sayısı
Adet
3+1
2*3+1
Pompa Kapasite
m3/sa
4500
4500
Min. su seviyesi
m
1.7
1.7
Pompalama çukuru su seviyesi
m
2.4
2.4
 
YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI
 
Fazla çamur pompaları ile sistemden uzaklaştırılan çamur, yoğunluğunun arttırılması amacı ile  bu tanklarına gönderilir. Bu tanklarda  bekletilen çamur dibe çökmekte tank yüzeyinden savaklanan su arıtılmak üzere tesis girişine verilmektedir. Yoğunlaştırılan çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilmek üzere bekletme tankına alınmaktadır.
 
 
YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI
Parametre
Birim
2015
2035
Tank Sayısı
ad
4
8
Tank Çapı
m
19
19
Tank Hacmi
m3
1337
1337
Tank Yüzeyi
m2
284
284
Tutma Süresi
G
2
1.78
 
MEKANİK SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ
 
Mekanik susuzlaştırmanın amacı atık çamurun su muhtevasını en aza indirgemektir. Susuzlaştırma işlemi için bekletme tankından alınan çamura %0,2 lik katyonik polielektrolit çözeltisi dozlanarak çamurun susuzlaştırılma işlemi için şartlandırılması sağlanmaktadır. Çamur susuzlaştırma işlemi dekantörler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Susuzlaştırılma işlemi sonrası %22-25 oranında katı madde muhtevasına sahip susuzlaştırılmış çamur, düzenli depolama alanına gönderilmektedir.
 
LABORATUVAR
 
Labaratuvarda, tesis işleyişinin günlük kontrolünün yapılabilmesi için tesisin belirlenen bölgelerinden alınan numuneler analiz edilmektedir. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Tablo 1”Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İkincil Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri” ve Tablo 2”Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri”nde belirtilen standart sınır değerlerin altında arıtılmış olan atıksu alıcı ortama deşarj edilmektedir. Alınan numunler ayrıca belirli periyotlarda TÜRKAK akrediteli SASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Kontrol Labaratuvarında analiz edilmektedir.
 
 
Tesise giriş yapan atıksu ile tesiste arıtılan ve deşarj edilen arıtılmış su mukayesesi;
 
 SCADA SİSTEMİ
 
Tesiste kurulan SCADA sistemi ile tesis; 24 saat uzaktan on-line olarak kontrolu sağlanarak rapor edilebilmekte, proseste çıkan sorunlar anında görülebilmekte ve gerekli müdahalelerin anında yapılması sağlanabilmektedir.
 
SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ (SAİS) KABİNİ
 
Kabin içerisine kurulan analizörler ile birlikte çıkış suyu analiz edilerek, analiz değerleri anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından on-line olarak izlenmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ